WERK IN UITVOERING

Uitgebreid natuuronderzoek in alle seizoenen: zo kunnen we overlast beperken en de werkzaamheden uitvoeren met oog voor de natuur. Mogelijk komt u onderzoekers tegen in het gebied bij het water Spijkerboor of Bergsche Maas.

NIEUWS

22 oktober 2018

Evides Waterbedrijf wil vanaf begin november 2018 starten met de bouw van een innamepompstation aan de Bergsche Maas. Het doel is om ook in de toekomst Zuidwest-Nederland van voldoende zoet water te voorzien. Vanaf het nieuwe innamepompstation pompt Evides het rivierwater via drie nog aan te leggen ondergrondse transportleidingen naar spaarbekken De Gijster.

Lees meer

Werken aan betrouwbaar drink- en industriewater, voor nu en in de toekomst

De drie spaarbekkens in het Nationale Park de Biesbosch vormen het kloppende hart van de drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen Nederlanders en bedrijven in Zuidwest-Nederland en Noord-Brabant. In de bekkens – genaamd De Gijster, de Honderd en Dertig nen de Petrusplaat – is oppervlaktewater opgeslagen uit de rivier de Maas. Dankzij de bekkens is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Tijdens het verblijf vindt natuurlijke voorzuivering plaats. Van het bekkenwater wordt – na een zorgvuldige zuivering – drink- en industriewater gemaakt. Het meeste bekkenwater (97%) gaat naar Evides Waterbedrijf. Het overige water gaat naar Brabant Water. 

Nieuw innamepompstation en uitdiepen bekken
Naar verwachting neemt de vraag naar drink- en industriewater toe en worden we steeds vaker geconfronteerd met langere droge perioden waardoor de waterkwaliteit van de Maas steeds meer wisselt en verslechtert. Evides bouwt daarom een nieuw innamepompstation. Dit is gepland bij de Bergsche Maas. Vanaf daar wordt rivierwater via nog aan te leggen ondergrondse leidingen naar De Gijster gepompt. Daarnaast verdiepen we dit bekken op sommige plaatsen. Na afronding van de werkzaamheden is het spaarbekkensysteem voorbereid op de toekomst.

Zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden
We voeren de werkzaamheden uit na uitgebreid natuuronderzoek en in afstemming met verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en Staatsbosbeheer. Zo kunnen we overlast zoveel mogelijk beperken, werken met oog voor de omgeving en past het innamepompstation in het landschap. We nemen verschillende maatregelen om de natuurwaarden in het omliggende gebied te ontzien en waar mogelijk te verhogen.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb