WERK IN UITVOERING

Ter voorbereiding van de bouw van het innamepompstation Bergsche Maas worden delen van de Fortunapolder en Sint Jansplaat bouwrijp gemaakt. In de genoemde gebieden komt u mogelijk onze aannemers Vobi en GKB die werkzaamheden voor ons uitvoeren.

NIEUWS

10 december 2018

Om Zuidwest-Nederland ook in de toekomst te voorzien van voldoende drinkwater van hoge kwaliteit, voert Evides een verbetering door in een van de drie spaarbekkens in De Biesbosch. De zoetwaterbekkens zijn een belangrijke bron voor de productie van drinkwater en industriewater.

Lees meer

Werken aan betrouwbaar drink- en industriewater, voor nu en in de toekomst

De drie spaarbekkens in het Nationale Park de Biesbosch vormen het kloppende hart van de drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen Nederlanders en bedrijven in Zuidwest-Nederland en Noord-Brabant. In de bekkens – genaamd De Gijster, de Honderd en Dertig nen de Petrusplaat – is oppervlaktewater opgeslagen uit de rivier de Maas. Dankzij de bekkens is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Tijdens het verblijf vindt natuurlijke voorzuivering plaats. Van het bekkenwater wordt – na een zorgvuldige zuivering – drink- en industriewater gemaakt. Het meeste bekkenwater (97%) gaat naar Evides Waterbedrijf. Het overige water gaat naar Brabant Water. 

Nieuw innamepompstation en uitdiepen bekken
Naar verwachting neemt de vraag naar drink- en industriewater toe en worden we steeds vaker geconfronteerd met langere droge perioden waardoor de waterkwaliteit van de Maas steeds meer wisselt en verslechtert. Evides bouwt daarom een nieuw innamepompstation. Dit is gepland bij de Bergsche Maas. Vanaf daar wordt rivierwater via nog aan te leggen ondergrondse leidingen naar De Gijster gepompt. Daarnaast verdiepen we dit bekken op sommige plaatsen. Na afronding van de werkzaamheden is het spaarbekkensysteem voorbereid op de toekomst.

Zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden
We voeren de werkzaamheden uit na uitgebreid natuuronderzoek en in afstemming met verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en Staatsbosbeheer. Zo kunnen we overlast zoveel mogelijk beperken, werken met oog voor de omgeving en past het innamepompstation in het landschap. We nemen verschillende maatregelen om de natuurwaarden in het omliggende gebied te ontzien en waar mogelijk te verhogen.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb