Nieuws

Op deze pagina leest u het laatste Spaarbekkens gerelateerde nieuws.

Voorafgaand aan de in gebruikname van het innamepompstation Bergsche Maas, later dit jaar, is deze uitvoerig getest. Deze testen zijn succesvol afgerond. Met het nieuwe innamepompstation anticipeert Evides op de klimaatverandering, waaronder een sterk wisselend aanbod van water in de rivier, en vergroot daarmee leveringszekerheid voor nu en in de toekomst. De voorbereidingen voor het uitvoerig testen van het innamepompstation en de transportleidingen Bergsche Maas zijn vorig jaar zomer gestart en afgelopen maanden met positief resultaat afgerond.

Testen volgens protocol

Met de opgestelde testprotocollen per procesonderdeel is vooraf vastgelegd wat en op welk moment getest wordt. Dit is noodzakelijk omdat de verschillende installatiedelen apart gebouwd zijn, maar wel in samenhang gebruikt gaan worden. Voor het testen moesten deze installatiedelen 100% gereed zijn. Vooraf is afgelopen december het opstarten van de pompen getest. Eind januari waren alle voorbereidingen getroffen en is gestart met testen van het gehele systeem.

Stappen testprogramma

Spaarbekken De Gijster is tijdens het testen op een laag niveau gezet om de uitstroomconstructie in het spaarbekken visueel te controleren. Na een positieve inspectie, zijn vervolgens de pompen opgestart om weer water in te laten. Eerst is gestart met de 15m³/sec., die we normaal gesproken maximaal innemen. Later is opgeschaald om de maximaal mogelijke capaciteit van 24 m³/sec. uit te testen. De uitstroomconstructie is met behulp van een uitgebreid monitoringssyteem gecontroleerd. Bij de metingen zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Verder is nauwlettend het opvullen van het spaarbekken gemonitord.

Vervolg afrondende fase

Inmiddels zijn de voedingskabel en de glasvezelkabel succesvol naar De Gijster getrokken zodat ook de vacuüminstallaties in bedrijf gesteld kunnen worden en er geheveld kan worden. In april verhuizen de biomonitoringinstallaties van de locatie Keizersveer naar het innamepompstation Bergsche Maas. Als straks ook de mosselen en watervlooien zich thuis voelen, draagt Evides (gedelegeerd opdrachtgever) het innamepompstation, de transportleidingen en de uitstroom- en hevelinstallatie op De Gijster over aan Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB).


Deze zomer neemt Evides Waterbedrijf het nieuwe innamepompstation Bergsche Maas in gebruik. Het bijzondere aan het in het landschap geïntegreerde gebouw is dat het aan de rivierzijde voorzien is van zonwering met daarop 80 meedraaiende glazen zonnecellen. Het gaat om een totale oppervlakte van 174 m2 met een piekvermogen van 25 kW. Het jaarlijks opgewekt vermogen is vergelijkbaar met het energieverbruik van zo’n 13 huishoudens.

Energiebesparende maatregelen

Door het plaatsen van de zonnecellen op de zonwering wekt het innamepompstation voor een deel zijn eigen duurzame energie op. Energieaspecten en overige energiebesparingen van dit project zijn:

- Inzet van een hevelleiding levert een energiebesparing van 43 kW op (5,5%)
- Betere pomprendementen met een rendement van circa 84 kW (6-7%) in vergelijking met innamepompstation Kerksloot.
- Maximale bijdrage zonnecellen 25 kW (3,2%)
- Een totale energie reductie 15 – 20%) van het totale verbruik van het innamepompstation.
- Efficiënter zuiveringsproces door selectieve inname van ruwwater.

Energieneutrale bedrijfsvoering

Het volledig energieneutraal produceren van drinkwater en industriewater is een belangrijk doel van Evides. Als maatschappelijke organisatie willen we een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat we nu ook het nieuwe innamepompstation benutten om duurzame energie op te wekken en energie-efficiënter te werken is weer een stap dichterbij een energieneutrale bedrijfsvoering.

Aankomende periode

Op dit moment wordt proefgedraaid met water innemen via het nieuwe innamepunt. Er komt nu kwalitatief goed water voorbij waardoor er maximaal getest wordt. Verder wordt gewerkt aan de herinrichting van het werkterrein. Dit is in het kader van het vergroten van de natuurwaarde in het gebied.

Project ‘Innamepompstation Bergsche Maas’

Evides, gedelegeerd opdrachtgever namens Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, en verschillende partners werken aan het nieuwe innamepunt voor de (drink)watervoorziening. Dit om de leveringszekerheid van en de toenemende vraag naar drink- en industriewater voor nu en in de toekomst te garanderen.

Meer informatie over het project ‘Bergsche Maas’ is hier te lezen.


In het najaar 2020 hebben afrondende werkzaamheden van het nieuwe ‘Innamepompstation Bergsche Maas’ plaatsgevonden. Een complex project waar Evides Waterbedrijf, gedelegeerd opdrachtgever namens Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, en verschillende partners werken aan het nieuwe innamepunt voor de (drink)watervoorziening. Dit om de leveringszekerheid van en de toenemende vraag naar drink- en industriewater voor nu en in de toekomst te garanderen.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

• Installatie motoren en frequentieomvormers van de pompen (pompcapaciteit 8m3/s);
• Afbouw bovenbouw van het innamepompstation;
• Installatie secundaire installaties innamepompstation;
• Afzinken 3x leidingstrengen DN2100 over een lengte van ca. 1200 meter;
• Leidingwerk DN2100 in bouwkuip over een lengte van ca. 400 meter, inclusief de aansluitingen op het innamepompstation;
• Aanleg 2x zinkconstructies in de rivieren/kreken het Spijkerboor en het Middelste Gat van de Plomp;
• Aanleg 2x duikers (DN600 + DN2100) voor de herinrichting van het natuurgebied op de St. Jansplaat en de Fortunapolder;
• Aanleg uitstroomconstructie spaarbekken De Gijster;
• Installatie vacuuminstallatie gebouwen;
• Start herinrichting werkterrein.

De komende tijd gaan we proefdraaien met water innemen via nieuwe het innamepunt. Bovendien werken we verder aan de herinrichting van het werkterrein waarmee we de natuurwaarde in het gebied vergroten. De verwachting is dat we het innamepunt in Q2 2021 in gebruik kunnen nemen.

Meer informatie het project ‘Bergsche Maas’ is hier te lezen.


Vanaf maandag 26 oktober 07:00 uur t/m vrijdag 13 november 2020 17:00 uur is het Middelste Gat van de Plomp tijdelijk gestremd. Tussen het Middelste Gat van de Plomp en de Gijsterdijk vinden herstelwerkzaamheden plaats aan o.a. de mantelbuizen voor het nieuwe innamepompstation. Wij vragen u begrip voor deze situatie.

Evides Waterbedrijf en aannemerscombinatie V.O.F. Denys/Van Oord werken aan het nieuwe innamepunt voor de drinkwatervoorziening. Dit om de leveringszekerheid van en de toenemende vraag naar drink- en industriewater voor nu en in de toekomst te garanderen.

Meer informatie over het project ‘Bergsche Maas’ vindt u hier.


Evides Waterbedrijf en aannemerscombinatie V.O.F. Denys/Van Oord werken aan het nieuwe innamepunt voor de drinkwatervoorziening. Dit om de leveringszekerheid van en de toenemende vraag naar drink- en industriewater voor nu en in de toekomst te garanderen.

Het Middelste Gat van de Plomp is door grondwerkzaamheden gestremd van maandag 14 september vanaf 07:00 uur t/m vrijdag 25 september tot 17:00 uur.

Meer informatie over het project ‘Bergsche Maas’ vindt u hier.


Aanmelden nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst.