10 december 2018
19 november 2018
22 oktober 2018
22 juni 2018
21 juni 2018
26 april 2018
15 februari 2018
25 januari 2018
22 december 2017
11 oktober 2017
29 mei 2017
14 februari 2017
26 januari 2017
25 oktober 2016
19 november 2015
15 oktober 2014
02 mei 2014
01 mei 2014

Omgevingsvergunning ter inzage voor afgraven ondiepe delen bekken de Gijster

Naast de bouw van een nieuw innamepompstation aan de Bergsche Maas werkt Evides Waterbedrijf aan een tweede project. De ondiepe delen in spaarbekken De Gijster worden afgegraven om zo de waterkwaliteit en het functioneren van het bekken te verbeteren. De ontgrondingsvergunning is verleend en de laatste vergunning – de omgevingsvergunning – ligt nu ter inzage.

Door dit project verbetert de vorm van het grootste, eerste spaarbekken in de Brabantse Biesbosch. Het ‘meer’ vormt een belangrijke zoetwatervoorraad voor het maken van drinkwater. De grond op de randen – die nu ondiep zijn – wordt afgegraven en in de diepste delen van het bekken gestort.

Verbeteren bekkenwaterkwaliteit en functioneren

Het project is van belang voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het spaarbekken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het afgraven een effectieve en efficiënte aanpak is tegen algengroei. Daarnaast zorgt het uitdiepen van de randen ervoor dat de Quaggamosselen op de oevers niet droog komen te liggen, ook als het bekken bij lage rivieraanvoer minder gevuld is.
Na de werkzaamheden heeft het bekken weer de beste vorm om het water te mengen en kan het optimaal ingezet worden.

Weinig impact

Dit alles is zorgvuldig voorbereid, om eventuele gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor zijn diverse natuur- en milieustudies uitgevoerd en verschillende werkwijzen onderzocht. Er is een Milieueffectrapport opgesteld waar dit alles in staat. De Commissie voor Milieueffectrapportage heeft dit rapport inmiddels beoordeeld en aangegeven dat onze werkwijze weinig impact heeft op de natuur. De ontgrondingsvergunning is inmiddels ook verleend. De omgevingsvergunning ligt ter inzage.

Uitvoering van de werkzaamheden

We verwachten in de loop van 2018 te starten met de ontgravingswerkzaamheden. Dit voeren wij stap voor stap uit. Dit betekent dat wij telkens op een klein deel van het spaarbekken aan de slag zijn. In totaal duren de werkzaamheden circa twee jaar. Deze werkzaamheden vinden alleen plaats in het spaarbekken, dit ligt op terrein dat niet toegankelijk is voor het publiek en ligt bovendien uit het zicht. Recreanten in de Biesbosch merken hierdoor niets van de werkzaamheden.

Via deze website spaarbekkens.nl houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.

 


OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb