10 december 2018
19 november 2018
22 oktober 2018
22 juni 2018
21 juni 2018
26 april 2018
15 februari 2018
25 januari 2018
22 december 2017
11 oktober 2017
29 mei 2017
14 februari 2017
26 januari 2017
25 oktober 2016
19 november 2015
15 oktober 2014
02 mei 2014
01 mei 2014

Zorgvuldige afhandeling procedures

Om de werkzaamheden rond onze spaarbekkens goed uit te kunnen voeren, zijn verschillende formele procedures gestart. De doorlooptijd hiervan varieert, waardoor het nog niet bekend is wanneer het feitelijke werk start.

Dit voorjaar zijn verschillende natuuronderzoeken uitgevoerd bij het bekken de Gijster. Ook is er gesproken met verschillende partijen over de beste plek voor het nieuwe innamestation en de watergang.

Om de nieuwe situatie goed af te stemmen met de betrokken partijen en de mogelijke effecten van de werkzaamheden in kaart te brengen, is er tijd nodig. Verschillende formele procedures worden doorlopen: milieueffectrapport (m.e.r.-procedure), wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunningen. Zorgvuldigheid staat voorop. Zodra plannen ter inzage liggen, zult u dat lezen op deze website.

Belangrijke aspecten die aan de orde komen in de milieueffectrapportage zijn archeologie, bodem, natuur, geluid, luchtkwaliteit, waterhuishouding, hydrologie en recreatie. In de nieuwe situatie is natuurvriendelijke inrichting voorzien en integratie met de omgeving.

 

 


OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb