10 december 2018
19 november 2018
22 oktober 2018
22 juni 2018
21 juni 2018
26 april 2018
15 februari 2018
25 januari 2018
22 december 2017
11 oktober 2017
29 mei 2017
14 februari 2017
26 januari 2017
25 oktober 2016
19 november 2015
15 oktober 2014
02 mei 2014
01 mei 2014

Stap dichterbij waterkwaliteitsverbetering De Gijster

Naast de bouw van een nieuw innamepompstation aan de Bergsche Maas bereidt Evides Waterbedrijf zich voor op een tweede project. De ondiepe delen in het bekken De Gijster worden afgegraven  en diepe putten opgevuld. Dit zorgt voor een betere vorm van het spaarbekken, waardoor het bekkenwater beter doorstroomt. Van 10 oktober tot 21 november ligt de Ontwerp-beschikking Ontgrondingenwet met in de bijlage het Milieueffectrapport ter inzage. Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen.

Natuurlijke voorzuivering

Het spaarbekkensysteem van Waterwinningbedrijf de Biesbosch kent drie geschakelde spaarbekkens, waarvan De Gijster het eerste is. Met deze buffers zoet water is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats, voordat het naar productielocaties gaat om verder gezuiverd te worden.

Belang van goede doorstroming

Om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren, is het nodig de ondiepe gedeelten aan de rand van het bekken af te graven en de diepe delen te vullen. Nu heeft het bekkenwater in de zomer nog te maken met blauwalgen en bevinden zich veel Quaggamosselen op de ondiepe randen. Deze mogen niet droog komen te liggen. Door de oevers steiler te maken, is dit te voorkomen. Ook is uit eerder onderzoek gebleken dat ontgraving een effectieve en efficiënte aanpak is tegen blauwalgen. Het is van belang om op korte termijn actie te ondernemen, zodat het voorraadbekken optimaal ingezet kan worden. Ook als langere tijd geen inname van rivierwater mogelijk is. 

Zorgvuldige uitvoering

De ontgravingswerkzaamheden voeren wij stap voor stap uit. Dit betekent dat wij telkens op een klein deel van het spaarbekken aan de slag zijn. Dit alles is zorgvuldig voorbereid, om de impact op natuur zoveel mogelijk te voorkomen. Zo zijn er diverse natuur-en milieustudies uitgevoerd. Daarbij is Evides continu in gesprek met betrokken instanties en organisaties om zaken af te stemmen. Deze werkzaamheden vinden alleen plaats in het spaarbekken, welke afgesloten is voor publiek. Recreanten in de Biesbosch merken hierdoor niets.

Inzage

Op Brabant.nl zijn de Ontwerpbeschikking met in de bijlage het Milieueffectrapport en de Stilteontheffing in te zien. Binnenkort ligt ook de omgevingsvergunning ter inzage. Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de gemeente Drimmelen en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening kenbaar maken door het indienen van een zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze kunt u digitaal versturen via de website van de Provincie. De Provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag voor de Ontgrondingenwet-procedure. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website. Een van de Evidesmedewerkers die betrokken is bij dit project, neemt dan contact met u op.

Vanzelfsprekend houden wij u hier op de hoogte van de ontwikkelingen.


OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb