10 december 2018
19 november 2018
22 oktober 2018
22 juni 2018
21 juni 2018
26 april 2018
15 februari 2018
25 januari 2018
22 december 2017
11 oktober 2017
29 mei 2017
14 februari 2017
26 januari 2017
25 oktober 2016
19 november 2015
15 oktober 2014
02 mei 2014
01 mei 2014

Het Maaswater is een belangrijke bron voor het maken van drink- en industriewater. Het innamepompstation haalt het rivierwater binnen en vervoert het naar het eerste spaarbekken, De Gijster. Het nieuwe pompstation kan méér water in kortere tijd innemen. Dat is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende zoet water te hebben, van een goede kwaliteit.

Inzagetermijnen

Om de uitvoering mogelijk te maken heeft Evides eind 2017 verschillende vergunningen aangevraagd. Voor de aanleg en ingebruikname van het innamepompstation is een Omgevingsvergunning nodig. De Ontwerp-Omgevingsvergunning met Ontwerp-MER en Ontwerp Watervergunning voor het onttrekken van water aan de Bergsche Maas liggen ter inzage van 1 juni tot 13 juli 2018 bij de gemeente Werkendam. Voor de aanleg van de leidingen van het pompstation naar De Gijsterzal grond ontgraven worden en tijdelijk opzij gezet worden. Hiervoor is een Ontgrondingsvergunning noodzakelijk. De Ontwerp-Ontgrondingsvergunning ligt ter inzage van 16 juni tot 28 juli 2018 bij de provincie Noord-Brabant.

Verrijking flora en fauna

Het pompstation Bergsche Maas komt in het natura-2000 gebied de Biesbosch te liggen. We zorgen na afronding van de bouw dat zowel de Fortunapolder als de St. Jansplaat nog mooiere natuurgebieden worden, die aantrekkelijker zijn voor diverse flora en fauna. We gaan het gebied natter maken door het maaiveld te verlagen en een kreek naar Spijkerboor aan te leggen. Dit zorgt onder meer voor het perfecte leefgebied voor de Noorse Woelmuis.

Begin juli 2018 zal naar verwachting de Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming Gebiedsbescherming ter inzage gaan. De Ontheffing Wet natuurbescherming Soortenbescherming ligt nog tot 2 juli ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. Al eerder zijn de stilteontheffing voor het stiltegebied Biesbosch, een kapvergunning en ontheffing herplantplicht verleend.

Links naar de verschillende ontwerpvergunningen en ontheffingen die ter inzage liggen:
Omgevingsvergunning:
https://www.werkendam.nl/Inwoners/Verhuizen_ver_bouwen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen_inzien/Waterwinning_innamestation_Bergsche_Maas

Ontheffing soortenbescherming:
https://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/natuurbeschermingsvergunning/636622513997594035

Ontgrondingsvergunning:https://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/ontgrondingenvergunning/636643916861056829

Samenvatting Bergsche Maas


OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb