Spaarbekkens

De drie spaarbekkens in het Nationale Park de Biesbosch vormen het kloppende hart van de drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen inwoners en bedrijven in Zuidwest-Nederland en Noord-Brabant. Het spaarbekkensysteem is een betrouwbare en stabiele bron om te benutten als basis voor de waterzuivering.

Het meeste water (ongeveer 97%) gaat via ondergrondse buizen naar zuiveringslocaties van Evides Waterbedrijf. Het overige water gaat naar de locatie Zevenbergen van Brabant Water.

Meerdere functies

De spaarbekkens vervullen meerdere functies:

  • Lange, droge perioden overbruggen
    Als het lange tijd niet regent, neemt de watertoevoer via de Maas af. Doordat wij in de bekkens het rivierwater opslaan, kunnen we maandenlange droge periodes overbruggen.
  • Alleen het beste Maaswater innemen
    Soms is de waterkwaliteit van de Maas laag. Bijvoorbeeld door veel slib door drukke scheepvaart, een groter aandeel van lozingen of een calamiteit met vervuiling. Als uit metingen een lage waterkwaliteit blijkt, zetten wij de innamepompen tijdelijk stop. Door de grote voorraad kunnen we dit langere tijd doen. Zo nemen we alleen het beste Maaswater in, met grote voordelen voor het zuiveringsproces.
  • Natuurlijke zuivering
    Het water in de bekkens ondergaat een natuurlijke zuivering. Zo bezinken slibdeeltjes en vindt onder invloed van licht de afbraak van (organische) stoffen plaats. Het voorgezuiverde water transporteren we naar de zuiveringslocaties. Daar ondergaat het een zorgvuldige zuivering voordat het naar de klant gaat.

 

Hoe werkt het spaarbekkensysteem?

Het zuiveringsproces start met het innemen van het oppervlaktewater uit de Maas. De belangrijkste bron voor de productie van drinkwater voor Evides Waterbedrijf. Innamepompen nemen het Maaswater in en voeren dit naar spaarbekken De Gijster. Dit bekken heeft een watervoorraad voor langere tijd. Hierdoor kan continu betrouwbaar water geproduceerd worden. Het water verblijft gemiddeld vijf maanden in de spaarbekkens. In deze periode verbetert de waterkwaliteit dankzij natuurlijke voorzuivering. Via ondergrondse transportleidingen pompen we het water vervolgens naar de productielocaties. Daar wordt het zorgvuldig gezuiverd tot drink- of industriewater.Geschiedenis

Het bekkensysteem bestaat al tientallen jaren. In 2014 vierden de spaarbekkens Petrusplaat en Honderd en Dertig hun 40-jarig bestaan. In 1979 was het grootste bekken van de drie (De Gijster) gereed voor gebruik. De omvang en werkwijze met de bekkens zijn uniek voor Nederland. Meer weten over de geschiedenis van de spaarbekkens? Bekijk hier boven de video.

Internationaal bekend

De werkwijze met deze grote geschakelde spaarbekkens is uniek in Nederland. Ook internationaal is er veel aandacht voor. De omvang, de natuurlijke voorzuivering en de mogelijkheid tot het tijdelijk stoppen van de inname van oppervlaktewater zorgen dat de spaarbekkens in de Biesbosch een indrukwekkende en zeer waardevolle stap zijn in het zuiveringsproces.